HİZMETLERİMİZ

Brülörün genel bakımları kapsamında, brülörün yanma başlığına giden tıkanan ve pislenen yakıt yollarının temizlenmesi, brülör elektrik panosunun ve ateşleme tertibatının gözden geçirilmesi, brülörün yanma havasını sağlayan fan ve türbülatörün temizlenmesi işleri yapılmaktadır.

Brülörde baca gazı analizi vasıtasıyla yapılan bir yanma (hava-yakıt) ayarı hem verimli bir çalışmayı sağlama, hem de çevreyi kirletmeme adına son derece önemli bir artı kazancı sizlere sağlayacaktır. Ayrıca, gerek gaz yakan gerekse fuel-oil yakan kazanlarda baca gazının analiz raporları çevre bakanlığına bağlı yerel kuruluşlar tarafından denetlenmekte ve istenmektedir.